Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35.527); Memorie van toelichting (TK, 3)