Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07), Innovatiebeleid (33.009); brief regering; Evaluatie van de Nederlandse deelname aan Eurostars, Eureka Clusters en Joint Technology Initiatives (TK 21.501-07 / 33.009, 1711)