Wet differentiatie overdrachtsbelasting (35.576); Memorie van toelichting (TK, 3)