Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641); nadere memorie van antwoord (EK, F)