Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35.527); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 7)