Wet differentiatie overdrachtsbelasting (35.576), Belastingplan 2021 (35.572), Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen (35.574); brief regering; Uitvoeringstoetsen bij amendementen die bij drie wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2021 zijn aangenomen (TK, 84)