Ziekenhuiszorg (31.016); brief regering; Stand van zaken op het gebied van de transgenderzorg (TK, 343)