Begrotingsstaat Koning 2022 (35.925 I); brief regering; Notitie inzake de B-component van de uitkering van de Koning (TK, 6)