Verwerking en bescherming persoonsgegevens (32.761); brief regering; Kabinetsreactie op het bericht in de Volkskrant over de EDPB/EDPS Opinie betreffende de AI-verordening (TK, 198). .

18 oktober 2021

Bijlage