In bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35.355); brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de ontwerpregeling aanwijzing functies VOG politiegegevens (EK, F)