Begrotingsstaten Defensie 2022 (35.925 X); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Defensie over (deels) openstaande toezeggingen (EK, A)