Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650), Ziekenhuiszorg (31.016); brief van de minister van VWS over voortgangsbrief transgenderzorg (EK 31.016 / 34.650, K)