Uitvoering en evaluatie Participatiewet (34.352); brief regering; Ontwerpbesluit van diverse algemene maatregelen van bestuur van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met kleine beleidsmatige, technische en redactionele wijzigingen waarbij parlementaire betrokkenheid is vereist (TK, 228)