Bestrijding internationaal terrorisme (27.925); brief regering; Invulling toezegging over openbaar beschikbaar stellen gespreksverslagen van gevangenenmonitoring door Nederland tijdens de ISAF-missie in Uruzgan (TK, 874)