Begrotingsstaten Defensie 2022 (35.925 X); brief regering; Inspectierapport van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) ‘Inzetgereed op missie? Onderzoek naar een voorval in Afghanistan, 15 maart 2019’. (TK, 50)