Bestrijding internationaal terrorisme (27.925); brief regering; Kabinetsreactie rapport Verbeterplan naar aanleiding van de Evacuatieoperatie uit Afghanistan (TK, 882)