Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (35.925 IX); brief regering; Jaarbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën: Outlook 2022 (TK, 17)