Begrotingsstaten Defensie 2022 (35.925 X); brief regering; Actualisatie ziekten en aandoeningen chroom-6 en HDI, verkenning haalbaarheid meta-analyse, stand van zaken uitvoering Uitkeringsregeling en belegging resterende taken Paritaire Commissie (TK, 54)