Verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten (35.625); brief regering; Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Bisschop over meer maatwerk bij afspraken over extra ondersteuning (Kamerstuk 35625-16) en het gewijzigd amendement van het lid Bisschop over uitbreiding van de taak van de geschillenadviescommissie naar geschillen over extra ondersteuning van studenten en de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State (Kamerstuk 35625-17) (TK, 18)