Begrotingsstaten Defensie 2022 (35.925 X); brief regering; Jaarplan 2022 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (TK, 56)