Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (34.269), Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022 (35.925 IV); brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake besluitvorming Rijksministerraad 25 februari 2022 betreffende liquiditeitssteun 8e tranche (eerste kwartaal 2022) en voortgang hervormingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten (EK 35.925 IV / 34.269, J)