Naar een veiliger samenleving (28.684); brief regering; Reactie op het onderzoeksrapport 'Cameratoezicht door gemeenten, Evaluatie wetswijziging artikel 151c Gemeentewet' (TK, 698)