Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector (29.282); brief regering; Advies van het College voor de Rechten van de Mens over de mogelijkheden om meer uren werken te stimuleren via de arbeidsvoorwaarden (TK 29.282 / 27.923, 459)