Duurzame ontwikkeling en beleid (30.196), Stimulering duurzame energieproductie (31.239), Industriebeleid (29.826); brief regering; Voortgang ontwikkelingen Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) en projecten Rijkscoördinatieregeling (RCR) (TK 29.826 / 31.239 / 30.196, 146)