Industriebeleid (29.826); brief regering; Actuele situatie energie-intensieve industrie ten gevolge van sterke prijsstijgingen energie (TK, 170)