Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over uitlevering (36.233 (R2175)), Goedkeuring verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over wederzijdse rechtshulp in strafzaken (36.232 (R2174)); nota naar aanleiding van het verslag (EK 36.232 / 36.233, C)