Huurbeleid (27.926), Stimulering duurzame energieproductie (31.239); brief regering; Geactualiseerd onderzoek naar de businesscase van zonnepanelen in de huursector (TK 27.926 / 31.239, 377)