Innovatiebeleid (33.009), Duurzame ontwikkeling en beleid (30.196); verslag van een schriftelijk overleg over de Kabinetsreactie Duurzaam durven denken - Reflectie op de toekenning van middelen uit het Nationaal Groeifonds (Kamerstuk 30196-812) (TK 30.196 / 33.009, 822)