Begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2024 (36.410 K); brief regering; Personele kosten in het Defensiematerieelbegrotingsfonds (TK, 7)