Duurzame ontwikkeling en beleid (30.196), Stimulering duurzame energieproductie (31.239); brief regering; Definitief Programma Energiehoofdstructuur (TK 31.239 / 30.196, 388)