Stimulering duurzame energieproductie (31.239), Toekomstvisie agrarische sector (30.252); brief regering; Eindrapport ´'Uitwerking bedrijfstypen voor duurzame landbouw: dierlijke en plantaardige sectoren'' (TK 30.252 / 31.239, 167)