JBZ-Raad (32.317), EU-voorstellen: EU-migratiepact 2020 COM (2020) 609, 610, 611, 612, 613 en 614 (35.612); verslag van een mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over het Europees migratie- en asielpact en de activering van de Richtlijn tijdelijke bescherming voor ontheemden uit Oekraïne (EK 35.612 / 32.317, G). .

22 april 2022