JBZ-Raad (32.317); verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de geannoteerde agenda JBZ-Raad van 9-10 juni 2022 en de kabinetsinzet op de voortgang op het Europees migratie- en asielpact (EK, NH). .

6 september 2022