Adviezen : Nederlandse vereniging voor Rechtspraak (17 juni 2013), Politie, korpsleiding (25 juli 2013), Nederlandse Orde van Advocaten (13 juni 2013), Openbaar Ministerie College van Procureurs-Generaal (27 mei 2013), Raad voor de rechtspraak (3 juni 2013)
titel Adviezen : Nederlandse vereniging voor Rechtspraak (17 juni 2013), Politie, korpsleiding (25 juli 2013), Nederlandse Orde van Advocaten (13 juni 2013), Openbaar Ministerie College van Procureurs-Generaal (27 mei 2013), Raad voor de rechtspraak (3 juni 2013)
datum 13-02-2014


Is bijlage bij