Externe adviezen Met adviezen van : het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (21 oktober 2013), de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (17 juni 2013), het College van procureursgeneraal (Openbaar Ministerie) (4 juni 2013) , de politie (22 mei 2013), de Raad voor de rechtspraak (8 mei 2013) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (25 april 2013), aantal burgemeesters van de gemeenten die een betaald voetbalorganisatie (8 juli 2013)
titel Externe adviezen Met adviezen van : het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (21 oktober 2013), de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (17 juni 2013), het College van procureursgeneraal (Openbaar Ministerie) (4 juni 2013) , de politie (22 mei 2013), de Raad voor de rechtspraak (8 mei 2013) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (25 april 2013), aantal burgemeesters van de gemeenten die een betaald voetbalorganisatie (8 juli 2013)
datum 01-03-2014Is bijlage bij