Tabel behorend bij vraag 38: Huishoudens naar bruto inkomensdecielen (2010)
titel Tabel behorend bij vraag 38: Huishoudens naar bruto inkomensdecielen (2010)
datum 13-01-2015


Is bijlage bij