Herziening strafbaarstelling faillissementsfraude (33.994); voorlopig verslag (EK, B)