Nota van toelichting bij Besluit van xx-xx-2016, houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met het stellen van nadere regels over het verlenen van toestemming voor het verrichten van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 45a, eerste lid, van de Woningwet
titel Nota van toelichting bij Besluit van xx-xx-2016, houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met het stellen van nadere regels over het verlenen van toestemming voor het verrichten van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 45a, eerste lid, van de Woningwet
datum 17-05-2016


Is bijlage bij