Bijlage 2 Nota van toelichting bij het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015
titel Bijlage 2 Nota van toelichting bij het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015
datum 17-05-2016Is bijlage bij