Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar (33.852 (R2023)); voorlopig verslag (EK, B)