Goedkeuring Overeenkomst van Parijs betreffende klimaatverandering (34.589 (R2077)); voorlopig verslag (EK, A)