Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar (33.852 (R2023)); nader voorlopig verslag (EK, D)