Goedkeuring Overeenkomst van Parijs betreffende klimaatverandering (34.589 (R2077)); nader voorlopig verslag (EK, C)