Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34.309); nader voorlopig verslag (EK, E)