Bijlage 07 Besluit van de Minister van LNV van 7 oktober 2019 houdende vaststelling van de rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Ambachten (21 blzn.)
titel Bijlage 07 Besluit van de Minister van LNV van 7 oktober 2019 houdende vaststelling van de rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Ambachten (21 blzn.)
datum 11-10-2019


Is bijlage bij