Bijlage 09 Besluit van de Minister van LNV van 7 oktober 2019 houdende vaststelling van de rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Horeca en Catering (23 blzn.)
titel Bijlage 09 Besluit van de Minister van LNV van 7 oktober 2019 houdende vaststelling van de rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Horeca en Catering (23 blzn.)
datum 11-10-2019


Is bijlage bij