Bijlage 12 Besluit van de Minister van LNV van 7 oktober 2019 houdende vaststelling van de rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Pluimvee en Eieren (24 blzn.)
titel Bijlage 12 Besluit van de Minister van LNV van 7 oktober 2019 houdende vaststelling van de rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Pluimvee en Eieren (24 blzn.)
datum 11-10-2019


Is bijlage bij