Bijlage 13 Besluit van de Minister van LNV van 7 oktober 2019 houdende vaststelling van de rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Akkerbouw (22 blzn.)
titel Bijlage 13 Besluit van de Minister van LNV van 7 oktober 2019 houdende vaststelling van de rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Akkerbouw (22 blzn.)
datum 11-10-2019


Is bijlage bij