Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot vaststelling van omstandigheden en daarbij geldende voorwaarden waarbij de verplichting tot loondoorbetaling niet geldt (Regeling onwerkbaar weer)
titel Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot vaststelling van omstandigheden en daarbij geldende voorwaarden waarbij de verplichting tot loondoorbetaling niet geldt (Regeling onwerkbaar weer)
datum 13-12-2019Is bijlage bij