Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114)); voorlopig verslag (EK, D)